Geslachtsregistratie

Gepubliceerd op 27 mei 2020 om 12:31

Valentijn, journalist bij de Correspondent, vroeg om reacties voor een zijn research naar het belang van geslachtsregistratie van jongen en meisjes bij de geboorte. Ik heb gereageerd op deze oproep: 

Beste Valentijn,
Deze vraag (moet het geslacht wel of niet worden opgenomen in ons paspoort) moet volgens mij met JA beantwoord worden.

Ik overweeg hierbij deze dingen:

De mens is in 90 - 95% van alle situaties duidelijk herkenbaar als man of vrouw.
Bij geboorte wordt altijd eerst naar het geslacht gekeken: het is van groot belang. De meeste ouders zijn aller eerst blij met de geboorte van het kind. Dat in de eerste plaats, maar tweede staat echt: het geslacht van het kind, is het een zoon, is het een dochter.

In de situatie dat het niet duidelijk is, of dat het kind een langere tijd nodig heeft om goed vast te stellen of het kind overwegend mannelijk dan wel vrouwelijk eigenschappen heeft, vraagt het begrip van de ouders en hun omgeving. Het is een wat lastiger en complexere start als het geslacht ontbreekt.

Maar deze uitzonderlijke situatie die voorkomt, vraagt niet om dwaze wettelijke ingrepen, alsof dat het lijden van de onduidelijkheid zou kunnen verlichten. Dat doet het namelijk niet. Dit soort voorstellen irriteren en prikkelen alleen maar, maar ze helpen de mens die het betreft niet. Begrip voor complexe gender vraagstukken worden anders gevonden, dan door juridische of politieke spelletjes.

Ik vrees dat je met deze vraagstelling: moet de geslachtsregistratie wel in onze paspoort e.d. in strijd is met een fundamenteel grondrecht van mensen, en dus ook van pasgeborenen. Je mag niet worden gediscrimineerd op grond van je geslacht! Dat is universeel recht van de mens. Artikel 1

Een ander argument in het verlengde hiervan is de noodzaak van bevestiging (benoemen, waarderen) van de seksuele identiteit bij kinderen. Dit is van groot belang in de ontwikkeling van kinderen.  
Sommige kinderen zullen het minder sterk nodig hebben, maar ik zie toch de meeste kinderen verlangen en genieten van sekse bevestiging. Het weghalen hiervan, of zelfs het feitelijk benadrukken: je mag zelf weten of je een jongen of een meisje wilt zijn, een samenleving voor kinderen schept van veel onzekerheid. Je doet dat met overwegend gezonde mannetjes en vrouwtjes in dop, omdat bij een klein aantal het niet duidelijk is of iemand een jongetje of meisje is.
Deze fundamenteel aantasting van het grondrecht op het hebben van een geslacht, schept vervolgens juist die nare en bittere onzekerheid waar mensen met homofiele gevoelens aanvankelijk ook doorheen hebben MOETEN trekken, om achter hun seksuele geaardheid te komen.

Ik vind het verre van wenselijk om een dergelijke onzekere situatie te creëren voor onze kinderen. Door steeds de samenleving te promoten met minder gender-identificatie, terwijl ondertussen al die kleine mannen en vrouwen, hun identiteit nog vol op moeten leren waarderen.

Spreek positief over het man-zijn en het vrouw-zijn, dat geeft de nodige rust en veiligheid waar onze kinderen in wording recht op hebben.

Dus wat jouw vraag betreft: heeft sekse geslachtsregistratie nut? Ja zeker! Tast dit recht van jongetjes en meisjes niet aan, omdat je elders de nood van kleine minderheid ermee wilt leningen.
Die nood moet gelenigd worden (!!)  maar niet door grondrechten bij anderen weg te halen.

Dan gooi je met het badwater, het kind weg! Niet doen.

Gerry Velema (auteur)
Roden


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.