Gerry Velema schreef tot  februari 2020, * 39 werktitels,

                         werkte als auteur aan * 7 boeken mee,

                         en heeft * 16 vertaalde uitgaven op haar naam staan.  

 

Overzicht van het oeuvre van Gerry Velema - Drent

1. Boeken voor volwassenen (26) 

2. Boeken voor kinderen (13) 

3. boeken waaraan meegewerkt. (7)

 

1. Boeken voor volwassenen

1988    De schoot van God, J.N. Voorhoeve, Den Haag, isbn 90-297 0867 0  /  meditaties

 

1989    Geen Punt! Kok Voorhoeve, Kampen, isbn 90 297 0941 3  / meditaties

 

1991    Vragen om andermans problemen, Kok Voorhoeve, Kampen,  isbn 90 297 1027 8  / adoptie, autobiografisch

 

1993    Over toewijding gesproken, Kok-Voorhoeve Kampen,  isbn 90 297 1142 6 / ontwikkelingssamenwerking

 

1993    Adam, vraag hulp, Kok-Voorhoeve Kampen, isbn 90 297 1176 0  / vrouwenemancipatie en kerk

1998    Adam, vraag hulp, 2e druk.

 

1993    Wie droogt mijn tranen?  Buyten&Schipperheijn, Amsterdam,  isbn 90 6064 808 0  /  Vrouwenhulpverlening

            Quién Enjuga Mis Lágrimas?   Spaanse vertaling

            Who will dry my tears?  Engelse vertaling

            Wer wird meine tränen trocknen? CLV, Bielefeld, Duitse vertaling

            Kush do te mí fshijë lotët? Shtëpia Botuese "Shigjeta"   Albanese vertaling

 

1995    Geen ander voor jou! VCL Kok Kampen,  isbn 90 242 1805 5 / roman

1996    Geen ander voor jou! Uitgeverij Iris Oirschot, isbn 90 5251 328 7  / groot letter uitgave

 

1993    Save Seks, Kok-Voorhoeve Kampen, isbn 90 297 1496 4 / seksualiteit en jongeren

1998    Save Seks   2e druk

2002    Save Seks   3e druk

2006    Save Seks   4e druk, isbn 90 435 1336 4 / nieuwe vormgeving

2009    Save Seks   5e druk                                                                                        

 

1998    Ik hoorde je roepen, VCL Kok Kampen, isbn 90 242 1638 9 /roman

1999    Ik hoorde je roepen, Uitgeverij Iris Oirschot , isbn 90 5251 482 8  / groot letter uitgave

 

1999    Onbelemmerd dienstbaar, Kok Voorhoeve Kampen, isbn 90 297 1546 4 / emancipatie en de Bijbel

 

2000    Een parel wordt geboren, VCL Kok Kampen, isbn 90 242 1829 2 / roman

2001    Een parel wordt geboren, Uitgeverij Iris Oirschot, isbn 90 5251 606 5 / groot letter uitgave

 

2000    Geliefd Kind, Buyten&Schipperheijn Amsterdam, isbn 90 75953 06 2 /  Vrouwenhulpverlening

              Querida Hija, Spaanse vertaling

              Figila amata, Italiaanse vertaling

              Beloved Child, Engelse vertaling

              Milované deti, Tsjechische vertaling

              Hoto Aete,  Bulgaarse vertaling

 

2001      Seksualiteit én mensen met een verstandelijke beperking,  Dit Koningskind i.s.m. Kok Voorhoeve, Kampen
              isbn 90 435 0392 4 /  seksualiteit

 

2001      Verslingerd aan een man, Buyten&Schipperheijn Amsterdam, isbn 90 75953 08 9 / emotionele afhankelijkheid

 

2003      Het hoorde niet, VCL serie Kok Kampen, isbn 90 242 8806 1 / roman

2003      Het hoorde niet,  Groot Letter Bibliotheek, Abcoude,  isbn 90 364 2211 6 /  Goot letter uitgave

 

2003       Verliefd, Verleid, Verkocht, Oogstpublicaties Amsterdam, isbn 90 75953 14 3 / Loverboys

 

2003       Whom to trust,  Oogstpublicaties Amsterdam, isbn 90 75953 14 3 /  Vrouwenhandel

2005       Whom to trust/wie droogt m. t.,  La Maison de la Bible,   Franse vertaling

 

2005        Echtgenoten, Uitgeverij Kok, Kampen,  isbn 90 435 1096 3 /  Seksualiteit / huwelijk.

2006        Echtgenoten,  2e druk

 

2006       Achter de schermen, Uitgeverij Novapres, Hoenderloo,
Isbn 90 6318 278 3 /  reisverslag / document

 

2007       Hoop, het verhaal van Diana , Oogstpublicaties, A’dam,  
isbn 978 90 75953 27 5 / Vrouwenhandel

 

 

2008       Hope, Diana' story, Engelse vertaling

2008       Remény, Diana torténete, Roemeense vertaling

2009       Nadzieja, Historia Diany, Poolse vertaling

2008       Nadeje, pribeh Diany, Tjechische vertaling

2008       Hoffnung, Die geschichte von Diana, Duitse vertaling

2017       Hanexkda, ucmopurma ha Diuaha, Bulgaarse vertaling

 

2009        Eerlijk gezegd, Kok Voorhoeve, Kampen, iSBN 978 90 297 1954 4,

                Anne Velema & Gerry Velema-Drent / seksualiteit en gezin                                                                                                                              

2010       Eerlijk gezegd, 2e druk

 

2011       Met liefs, Boekencentrum, Zoetermeer, ISBN 978 90 239 2045 8, /  Bemoedigingssite.nl

 

2014       Voor jou, Boekencentrum Zoetermeer,  ISBN 978 90 239 2752 5  /  Bemoedigingssite.nl

 

2015       Aangeraakt, Boekencentrum Zoetermeer, ISBN  987 90 239 7003 3 /  Bemoedigingssite.nl

 

2017       Verbonden, Boekencentrum Zoetermeer,  ISBN 978 90 239 7142 9  /  Bemoedigingssite.nl

 

2020       Vrijdag, uitgave eigen beheer, ISBN 9789090328805 / Jubileum uitgave 10 jaar Bemoedigingssite

2020       Vrijdag, 2e druk, ISBN 9789090328805 

 

2. Boeken voor kinderen

1999     Applaus voor mijn broertje, AVI 9, Callenbach Kampen, 

isbn 90 266 1001 7  / ADHD in het gezin

 

2007     Applaus voor mijn broertje, AVI 9, Callenbach Kampen,

isbn 978 90 266 1001 1 / ADHD in het gezin

 

2000  Het geheim op de hooizolder,  AVI 8/9,  Callenbach Kampen,  

isbn 90 266 1066 1,  asielzoekers, meeleven

2002  Het geheim op de hooizolder ,  2e druk

2007  Het geheim op de hooizolder,  3e druk  Speciale uitgave in Boeken3hoek.

 

2001  Daan krijgt een pup,  AVI 8,  Callenbach Kampen, 

isbn 90 266 1087 4, Geloofsopvoeding

2001   De supporter, AVI 8, Actieboek van het CLK, 

isbn 90 266 1101 3 /  Rivaliteit, vriendschap

 

2001   Dodelijk verliefd,  13+, Callenbach Kampen,  isbn 90 266 1096 3 / Tienerroman, loverboys

2005   Dodelijk verliefd   2e druk

2002   Dodelijk verliefd   Uitgeverij Iris Oirschot , isbn 905251724X  /  Groot letter uitgave

 

2002  Geheim bij de oude watermolen, AVI 9, Callenbach Kampen, 

isbn 90 266 1128 5 / MKZ crisis

          Nominatie Het Hoogste Woord 2003

 

2003   Bloedserieus, AVI 9, Novapres, Hoenderloo, isbn 9063182538, Occultisme

 

2004    Pestkoppen, AVI 8,  Columbus, Heereveen, isbn 90 8543 041 0, Pesten.  

 

2004    Sander is bang, AVI 9,  Novapres, Hoenderloo, isbn 90 6318 266 x,  sterven, verlies, de dood

 

2005    Een beetje apart, AVI 8, Callenbach, Kampen, isbn 90 266 1332 6, Vergeving

 

2008    Eruit jij! 14 + , Callenbach, Kampen, Isbn 978 90 266 1485 9 /   Oorlog / vriendschap
            Winnaar van Het Hoogste Woord 2009

2009    Eruit jij!  2e  druk

 

2009    Los zand,  AVI 9,  Callenbach, Kampen, Isbn 978 90 266 1527 6, Als je ouders scheiden

 

2010    Raak, M7,  Groen educatief, Heereveen, isbn 978 9089 011466,

tbv  lees-onderwijs

 

En verder…

Boeken waar Gerry aan mee heeft gewerkt:

1998   Vrouwen, ambt en dienst,  Barnabas, Heereveen,  Isbn 90 5030 851 1  /  discussieboek

           Vier verschillende visies op de dienst van vrouwen in de gemeente

 

1998   On Eagles Wings,  Experiencing Deaf Prayer,

Inter. Catholic Foundation, Manchester, ism Het Instituut voor Doven, Sint Michielsgestel.

(Gerry’s aandeel: Ouders bidden thuis met kinderen (engels))

 

2000  Vrouwen tussen uitersten. Boekencentrum, Zoetermeer,

Isbn 90 239 0711 6,   bijbelsdagboek

                                                          

2000   Geloven in de toekomst, Uitgeverij Medema,

Isbn 978 90 266 1527 6, geloof en visie  

                                                              

2007   Glinsteringen,  Mozaiek, Zoetermeer,

Isbn 978 90 266 239 9220 2,  Jubileum uitgave van Schrijvenderwijs

 

2007   Ontdekt,  Callenbach Kampen, Isbn 978 90 266 1443 9, korte kinderverhalen

 

2011   Dezelfde maar dan anders, Boekencentrum, Zoetermeer,

isbn 97890 239 25620, homoseksualiteit

           Pastorale handreiking aan gezinnen, na een coming out...